Partner Vannrens as

Vann og avløp

Basal avløpspumpestasjon er blitt et begrep på kort tid.

Fordeler med Basal avløpspumpestasjoner kan kort oppsummeres slik:

* Tilnærmet vedlikeholdsfri. Automatisk vegg- og sumpvasker holder stasjonen ren.

* Stasjonen er fullstendig luktfri, noe som betyr at stasjonen kan stå vegg i vegg med bolighus.

* H2S og andre kloakkgasser angriper ikke lenger elektriske komponenter.

* Dråpesmittefaren er helt eliminert.

* Rene pumper å vedlikeholde. Svært enkelt og renslig. NB! Pumpene kan kjøres med rent vann og eventuelt desinfiseres FØR de tas ut.

* Stasjonen utvikler svært lite støy når pumpene står på betonggulv, flere meter under bakken.

* Lave strømutgifter til oppvarming da stasjonen ikke har over-/undertrykksvifter.

* Betydelig lengre levetid enn andre prefabrikkerte stasjoner på markedet.

* Vekten hindrer betongstasjoner i å flyte opp. Ved ekstra dype stasjoner utformes bunnplata med løse vekter slik at oppfylling med stedlige masser danner nødvendig vekt.

* Velg pumpe- og tavleleverandør selv. Vi monterer de pumpene du selv ønsker og har best erfaring med.

* Totaløkonomisk det klar beste alternativet på markedet. Skitne og illeluktende kloakkpumpestasjoner er historie, en fordel ved rekrttering av driftspersonell.