Partner Vannrens as

Vann og avløp

Partner Vannrens AS

                  Firmaet ble etablert i 1998 som et aksjeselskap under navnet                  Partner Vannrens AS  med hovedkontor på Sandbekk, 4380 Hauge i Dalane

Forretningsideen var vannbehandlingsanlegg, men firmaet har senere utviklet prefabrikkerte trykkøkningsstasjoner, kloakkpumpestasjoner og kloakkrenseanlegg.